Koordinátor prevencie kriminality

Naše aktivity

Prezentácia: Extrémizmus.pptx

Paracetamolová výzva: Dokument.docx

Prezentácia: Agresivita v škole.pptx

Kriminalita v IT priestore

Kyberšikana, tiež kybernetická šikana, počítačová šikana, online prenasledovanie je druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom technológií, napríklad informačných a komunikačných, internetu, mobilného telefónu. Prebieha vo virtuálnom svete pomocou e-mailu, SMS správ, blogov, sociálnych sietí. Kyberšikanovanie je jedným z najviac častých negatívnych javov na internete. S rýchlym vývojom moderných technológií sa aj časť šikanovania presunula do virtuálneho sveta. Anonymita často priťahuje agresorov, cítia sa tým chránení používaním falošných kont, pseudonymov, prezývok. Je to závažnejšie ako normálna šikana, lebo obeť nemôže pred ňou uniknúť.

V mesiaci február sa prvé ročníky našej školy zúčastnili informačno – preventívnej, interaktívnej aktivity Kyberšikana v online priestore, ktorú v spolupráci so školským preventistom realizovalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. Vaše skúsenosti s kyberšikanou detí a dospievajúcich môžete uviesť pri vyplnení dotazníka, čím sa zapojíte do celoslovenského výskumu v oblasti kriminality v IT priestore.     

Vyplniť dotazník: www.survivo.com

Obchodovanie s ľuďmi

Chceš ísť na brigádu do zahraničia, zmeniť svoj život a svoju finančnú situáciu? Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi trojicu najvýhodnejších nelegálnych obchodov na svete. Aby ste sa nestali obeťou a vyhli sa rizikám akéhokoľvek zneužívania, dobre sa na cestu do zahraničia pripravte.

Viac na prezentacia_obchod_s_ludmi.pdf

PhDr. Jana Debnárová

Koordinátor prevencie

Knižnica prevencie kriminality

V nasledujúcom linku nájdete slovenskú verziu správy, ktorú pripravil Richard Kuchta s kolegami zo Strong Cities Network a výsledky ktorej prezentoval Richard Kuchta na októbrovej konferencii v Bratislave:

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/Extre%CC%81mizmus-v-online-priestore-na-Slovensku.pdf

Kampaň červené stužky – poďakovanie

dovoľujeme si Vám poďakovať za Vaše aktivity pre pätnásty ročník kampane Červené stužky 2021, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu – odboru školstva v Žiline, mesta Žiliny a pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku. 

PhDr. Anna Poláčková
za kampaň Červené stužky

Extrémizmus v kontexte ľudských práv

Na slovo „extrémizmus“ narážame v poslednom čase doslova na každom kroku: v titulkoch mediálnych správ, v analýzach expertov i v postrehoch komentátorov, vo vyjadreniach politikov i občianskych aktivistov. Hemží sa na sociálnych sieťach, skloňuje sa v kaviarňach, pohostinstvách a neraz aj pri rodinných stoloch.

V mesiaci november sa tretie ročníky zúčastnili prednášky o extrémizme, ktorú v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou viedla policajtka OR PZ kpt. JUDr. Anna Poljaková. Oboznámila nás s tým, čo je to extrémizmus, ako sa prejavuje a aké sú jeho charakteristické znaky.  Pojem extrémizmus je v predstavách ľudí spájaný hlavne s  násilím a agresivitou, netoleranciou a nenávisťou, s rasizmom, nacionalizmom, xenofóbiou, presvedčením o nadradenosti bielej rasy.

“Extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktoré či už priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Za ďalšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva – na základe pohlavia, národnosti, rasy, etnika, farby pleti, vierovyznania, jazyka, sexuálnej orientácie, ako aj používanie fyzického násilia.”

Jej rozprávanie bolo veľmi pútavé a zaujímavé, pretože ho obohatila príbehmi o rôznych extrémistických skupinách. Tieto skupiny sa rozdeľujú na pravicovo a ľavicovo orientované. Sú to skupiny napríklad pankáčov, pre ktorých sú typické rôzne uletené účesy. Taktiež tu patria aj skupiny, ktoré odkazujú na fašizmus a nacizmus. Všetci sme pozorne počúvali a zapájali sa do rozhovoru. Súčasťou prednášky bol aj krátky úryvok z textu z jednej piesne od extrémistickej skupiny. Tento úryvok piesne vo väčšine z nás vyvolal hrôzu a strach. V prezentácii pani policajtky sa spomínali aj  rôzne populárne značky oblečenia takýchto extrémisticky orientovaných ľudí, rôzne symbolické znaky a účesy.

Mnohí z nás určite doteraz nemali presnejší obraz o tom, čo je to extrémizmus, preto sme radi, že sme sa formou prednášky dozvedeli viac o extrémizme a o jeho rôznych podobách.

 Spracovala: Terézia Šotíková, III. ZuA

November – mesiac  boja proti drogám

Žiaci 2. ročníkov v odboroch zubný asistent, masér a praktická sestra sa v tomto mesiaci zúčastnili interaktívnej prednášky o nežiadúcich účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Koordinátor prevencie našej školy, PhDr. Jana Debnárová, nám  priblížil čo všetko môžu spôsobiť drogy v tele človeka, ako predchádzať závislostiam a na čo si dávať pozor v dnešnej dobe plnej „drogových pokušení“.

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom. Tiež narastá počet ľudí, ktorí užívajú kokaín. V roku 2018 školský prieskum TAD (tabak, alkohol a drogy) zisťoval skúsenosť žiakov na základných školách s fajčením marihuany. Ukázalo sa, že 2,3% respondentov niekedy fajčilo marihuanu už na základnej škole! Taktiež približne 27% študentov stredných škôl hlasovalo za legalizáciu drog.

Zaujímavosti:

  • Chemikália, ktorá sa nachádza v lysohlávkach (tá, ktorá spôsobuje halucinogénne stavy) pomáha pri liečbe pacientov s obsesívno-kompluzívnou poruchou.
  • Ketamín zmierňuje príznaky depresie.
  • Viac ako 100 000 detí sa v USA rodia so závislosťou na kokaíne.
  • Existuje lak na nechty, ktorý detegovať drogy v nápoji, keď ho ponoríte do drinku.
  • Je väčšia pravdepodobnosť, že zomriete ako drogový dealer v Chicagu, ako odsúdený na smrť v Mexiku.

Sára Riegelová, žiačka II.ZuA

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

DOMÁCE NÁSILIE – PREDNÁŠKA

Dňa 21.12.2020 sme sa aj napriek vianočným prázdninám, my žiaci štvrtých ročníkov, v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou, zúčastnili online prednášky na tému „Domáce násilie“. Téma domáceho násilia bola pre nás nová, napriek tomu prínosná a zaujímavá, no, žiaľ, v dnešnej „Covid dobe“ aj veľmi aktuálna.

 Získali sme informácie o rôznych formách domáceho násilia, ktoré môžeme zažiť, či pozorovať okolo seba. Tiež to, prečo vznikajú a ako môžeme obetiam násilia pomôcť. Smutnou informáciou pre nás bolo, že vyše 20% slovenských žien zažíva domáce násilie na vlastnej koži.

Je veľmi dôležité, aby sme pred týmto aktuálnym problémom nezatvárali oči a nebáli sa pomôcť trpiacim ženám a deťom. Je jedno, či sa násilie odohráva u vás doma, v práci, či u susedky… Možno práve váš prvý krok dodá obeti násilia sebavedomie a silu bojovať s násilníkom.

Za študentov štvrtých ročníkov, Natália Klepáčová, IV.Z.

Červená stužka – kampaň boja proti AIDS

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch. Spolupráca v projekte : ODPÍŠEME TI !

Závislosť od internetu, počítačov, počítačových hier, sociálnych sietí – prednáška

Aktivity na počítači, alebo na internete môžu byť príjemnou zábavou a relaxom. Každý potrebuje vo svojom živote okrem práce a žiaci školských povinností, aj zdravé rozptýlenie a uvoľnenie napätia. Nebezpečné však je, ak čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. Niekto podľahne hraniu online počítačovej hry, iný sa nevie odtrhnúť od četovania. Činnosť sa stáva drogou, človek neustále potrebuje ďalšiu dávku – preto sa nadmerné trávenie času pri týchto aktivitách zaraďuje medzi tzv. nelátkové závislosti.

V prípade závislosti od internetu v skutočnosti nejde o závislosť od samotného internetu ako takého, ale od aktivít, ktoré pripojenie na internet umožňuje. 

V dnešnej dobe je možné byť online kedykoľvek a kdekoľvek, čo vytvára ešte väčší priestor pre vznik závislosti. Pripojenie na internet má väčšina žiakov priamo doma, internet nájdeme v školách, v mestách sú hotspoty, umožňujúce pripojenie na Wi-Fi, mobilní operátori ponúkajú pripojenie na internet cez mobilné telefóny.

Táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a práve preto bola prednáška „Nástrahy virtuálneho sveta“ veľmi zaujímavá a poučná. Pre nás žiakov prvých ročníkov ju zážitkovou formou predstavili pracovníčky CPPPaP v Liptovskom Mikuláši, Mgr. Frajtová a Mgr. Glutová.

Sára Hubová, I.PS

PhDr. Jana Debnárová

Návrat hore