Štátné vzdelávacie programy

učebný odbor v experimentálnom overovaní 5365 H (exp.) – odborný opatrovateľ
učebný odbor 5371 H – sanitár
študijný odbor 5356 M – zdravotnícky asistent
študijný odbor 5370 M – masér
študijný odbor 5358 M – zubný asistent
študijný odbor 5361 M – praktická sestra
Návrat hore