Koordinátor školskej organizácie SČK

Vianočné balíčky

Predvianočné obdobie sa na našej škole každoročne nesie v duchu dobročinnosti a charitatívnych akcií zo strany žiakov.

Na základe výzvy v podobe pútavého letáku, ktorý vyrobila Katarína Fiačanová (III.PS) a priestoru na zbieranie potravín a všakovakých dobrôt sa nám podarilo pripraviť pekné vianočné balíčky pre klientov v Zariadení pre seniorov SČK v Liptovskom Hrádku a tiež potravinovú zbierku ŠO SČK pre ľudí v núdzi v Liptovskom Mikuláši. V tejto akcii nás podporili aj zamestnanci Okresného súdu v L. Mikuláši, ktorí darovali pre týchto ľudí plné tašky potravín a vianočných pozorností, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

V piatok 10. 12. 2021 sme vianočné balíčky a potraviny osobne odovzdali p. riaditeľke SČK Liptov, Mgr. Marike Kubíkovej. Za našu ŠO SČK popriala všetkým zamestnancom SČK krásne prežitie Vianoc Alexandra Vyšná z II.PSB a predsedníčka ŠO SČK.

Ďakujeme všetkým sponzorom za finančnú podporu, za potraviny, darčeky a za ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.

PhDr. Helena Straková

Návrat hore