Školský psychológ

Úvodné informácie

Školská psychologička: Mgr. Iveta Jančušková
Konzultácie: Denne (podľa dohody)
Kancelária: č. 315 (tretie poschodie)
Kontakt: 0905 632 667 / i.jancuskova@szslm.sk

 • Pre žiakov v prípade potreby, kedykoľvek počas pracovných dní.
 • Pre rodičov po predchádzajúcom, najlepšie telefonickom, dohovore.
 • Pre pedagógov v prípade potreby kedykoľvek.

Môžete ma vyhľadať, kedykoľvek budete potrebovať….napríklad, ak:

 • máte problémy v škole s učením;
 • máte problémy so sústredením;
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov;
 • chcete sami seba lepšie spoznať, svoje silné a slabé stránky;
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a neviete, komu sa zveriť;
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľom a chceli by ste sa poradiť, hľadať možnosti, ako tieto vzťahy zlepšiť;
 • vás trápi strach zo skúšania, tréma;
 • sa rozhodujete o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu si zvoliť;
 • vášho blízkeho trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako;
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v situácii, v ktorej si neviete dať rady.

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu školy či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Návrat hore