Prijímacie konanie / denné štúdium

Praktická sestra

Vzorové úlohy – Test SJL.docx
Vzorové úlohy – Test BIO.docx
Okruhy na prijímacie skúšky BIO
Okruhy na prijímacie skúšky SJL
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2023/24
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25

Zubný asistent

Vzorové úlohy – Test SJL.docx
Vzorové úlohy – Test BIO.docx
Okruhy na prijímacie skúšky BIO
Okruhy na prijímacie skúšky SJL
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2023/24
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25

Masér

Kritériá bez plávania
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2023/24
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25
Scroll to Top