Prijímacie konanie / denné štúdium

Praktická sestra

Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2025/26
Vzorové úlohy – Test SJL.docx
Vzorové úlohy – Test BIO.docx
Okruhy na prijímacie skúšky BIO
Okruhy na prijímacie skúšky SJL

Zubný asistent

Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2025/26
Vzorové úlohy – Test SJL.docx
Vzorové úlohy – Test BIO.docx
Okruhy na prijímacie skúšky BIO
Okruhy na prijímacie skúšky SJL

Masér

Kritériá hodnotenia ku skúške na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na šk. rok 2024/25
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2024/25
Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2025/26
Návrat hore