Krúžky

Náhladový obrázok krúžku Edukácia v práci praktickej sestry

Edukácia v práci praktickej sestry

Mgr. Martina Lengvarská,

streda, piatok 13:30 - 15:00

Náhladový obrázok krúžku Environmentálny krúžok

Environmentálny krúžok

Mgr. Oľga Rossová,

Náhladový obrázok krúžku Etika spoločenského správania

Etika spoločenského správania

Mgr. Veronika Bobulová,

utorok 18:00 - 20:00

Náhladový obrázok krúžku Gymnastický krúžok

Gymnastický krúžok

Náhladový obrázok krúžku Komunikácia v zdravotníctve

Komunikácia v zdravotníctve

Mgr. Ivona Jurecová,

Náhladový obrázok krúžku Konverzácia v anglickom jazyku

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Lenka Pogádlová,

Náhladový obrázok krúžku Milujem Slovensko

Milujem Slovensko

utorok, štvrtok 16:00 - 17:15

Náhladový obrázok krúžku Nordic walking

Nordic walking

Mgr. Monika Fábryová,

Náhladový obrázok krúžku Porozumenie je cieľ

Porozumenie je cieľ

Mgr. Martina Labovská,

Náhladový obrázok krúžku Prvá pomoc v praxi

Prvá pomoc v praxi

PhDr. Silvia Fričová, Mgr. Jana Zuštiaková,

Náhladový obrázok krúžku SOČ

SOČ

Mgr. Radka Jirásková,

streda 13:20-14:55

Náhladový obrázok krúžku Tréning vo fitnescentre

Tréning vo fitnescentre

Mgr. Magdaléna Moresová,

Náhladový obrázok krúžku Turistický krúžok-Horami Dolami

Turistický krúžok-Horami Dolami

Mgr. Boris Brajer,

Náhladový obrázok krúžku Zdravotnícky žurnalista

Zdravotnícky žurnalista

Mgr. Ľubica Jakubcová,

streda 13:00 - 15:00

Scroll to Top