Vyhodnocovacie správy

Vyhodnocovacia správa pre školský rok 2022 / 2023
Vyhodnocovacia správa pre školský rok 2021 / 2022
Vyhodnocovacia správa pre školský rok 2020 / 2021
Vyhodnocovacia správa pre školský rok 2019 / 2020
Vyhodnocovacia správa pre školský rok 2005 / 2006
Návrat hore