Koordinátor prevencie kriminality

Realizačný tím

Školský tím prvého ročníka programu „Škola bez nenávisti“

PhDr. Jana Debnárová – koordinátor prevencie SPJ, koordinátor Škola bez nenávisti

Mgr. Lýdia Švihrová – učiteľ, zástupca koordinátora

Mgr. Iveta Jančušková – školský psychológ

PhDr. Helena Straková – koordinátor ŠOSČK, dobrovoľníctvo

Mgr. Daniela Tajátová – koordinátor ŽŠR

JUDr. kpt. Anna Poliaková – preventista OR PZ Liptovský Mikuláš

MUDr. Mária Plávková – učiteľ

Laura Bánska – žiačka III. Z

Simona Nepšinská – žiačka III.Z

Anna Jágerská – žiačka III.ZuA

Veronika Mliečková – žiačka I.PS

Iveta Harakaľová – rodič

Návrat hore