História školy

1947

Prvé správy

V tomto roku bola zriadená dvojročná ošetrovateľská škola

1947

1950 - 1954

Riaditeľ školy

Prvým riaditeľom školy sa stala Terézia Spitzová

1950 - 1954

1950 - 1951

Zriadenie trojročnej školy

Tento školský rok je významny zriadením trojročnej zdravotníckej školy so študijným odborom zdravotná sestra

1950 - 1951

1952 - 1953

Nový študíjný odbor

Nový študíjný odbor, detská sestra. Bol otvorený v tomto školskom roku

1952 - 1953

1954 - 1961

Zmena riaditeľa školy

Novým riaditeľom školy sa stal Ján Ruckshloss

1954 - 1961

1957 - 1958

Zmena dĺžky štúdia

Od tohto roku sa mení študijným odborom zdravotná sestra

1957 - 1958

1961 - 1983

Zmena riaditeľa školy

Novým riaditeľom školy sa stal Vladimír Daráni

1961 - 1983

1972- 1973

Nový študíjný odbor

V tomto školskom roku bol zriadený nový študíjný odbor, pestúnka

1972- 1973

1980 - 1989

Nové učebne

V osemdesiatych rokoch došlo k viacerým zmenám v obsahu vzdelávania sestier, čo si vyžiadalo aj budovania nových odborných učební

1980 - 1989

1983 - 1990

Zmena riaditeľa školy

Novou riaditeľkou školy sa stala Viera Piačková 

1983 - 1990

1989

Transformácia školstva

November 1989 priniesol veľké celospoločenské zmeny, ktoré ovplyvnili aj zmeny v škole. Transformácia zdravotníckeho školstva sa začala uskutočňovať v súlade s medzinárodnými normami a kompatibilitou vzdelávania krajín EÚ

1989

1990 - 1997

Zmena riaditeľa školy

Novou riaditeľkou sa stala Vlasta Fialová

1990 - 1997

1994 - 1995

Novootvorené vyššie odborné štúdium

V tomto školskom roku bolo otvorené vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaná všeobecná sestra-diaľková forma. Štúdium bolo trojsemestrálne. Prvé diplomy získalo 21 sestier

1994 - 1995

1997 - 2019

Zmena riaditeľa školy

Novou raiditeľkou sa stala PhDr. Janka Profantová

1997 - 2019

2001 - 2002

Nový študíjný odbor

Od tohto školského roku sa na škole aktivuje nový študíjný odbor, zdravotnícky asistent

2001 - 2002

2006 - 2007

Nový študíjný odbor

V tomto školskom roku sa začína na škole vyučovať nový študíjný odbor, masér

2006 - 2007

2008 - 2009

Zmena sídla

V tomto školskom roku škola zmenila sídlo z ulice Štúrovej na ulicu Vrbickú č. 632

2008 - 2009

2013 -2014

Nový študíjný odbor

V tomto školskom roku sa začína vyučovať nový študíjný odbor, zubný asistent

2013 -2014

2018 - 2019

Zmena sídla

V tomto školskom roku sa škola dočasne presťahovala na ulicu Komenského 843, Liptovský Mikuláš.

2018 - 2019

2019 - súčasnosť

Zmena riaditeľa školy

Novou riaditeľkou školy sa stala Ing. Silvia Blcháčová

2019 - súčasnosť

2019 - 2021

Rekonštrukcia priestorov

Komplexná rekonštrukcia budovy školy z vlastných zdrojov ŽSK.

2019 - 2021

2020 - 2021

Zmena sídla

V tomto školskom roku bola škola presťahovaná na pôvodné sídlo školy – Vrbická 632, Liptovský Mikuláš.

2020 - 2021

Riaditelia

1950 - 1954

Terézia Spitzová

Riaditeľka školy

1950 - 1954

1954 - 1961

Ján Ruckshloss

Riaditeľ školy

1954 - 1961

1961 - 1983

Vladimír Daráni

Riaditeľ školy

1961 - 1983

1983 - 1990

Viera Piačková

Riaditeľka školy

1983 - 1990

1990 - 1997

Vlasta Fialová

Riaditeľka školy

1990 - 1997

1997 - 2019

PhDr. Janka Profantová

Riaditeľka školy

1997 - 2019

2019 - doteraz

Ing. Silvia Blcháčová

Riaditeľka školy

2019 - doteraz
Návrat hore