Prijímacie konanie / externé štúdium

Praktická sestra

Prihláška – Praktická sestra – externe
Kritériá prijímacieho konania – Praktická sestra – externe

Sanitár

Prihláška – Sanitár – externe
Kritériá prijímacieho konania – Sanitár – externe

ODBORNÝ OPATROVATEĽ (UKONČENÉ)

Prihláška – Odborný opatrovateľ – externe
Kritériá prijímacieho konania – Odborný opatrovateľ – externe

Masér

Prihláška – Masér – externe
Kritériá prijímacieho konania – Masér – externe
Návrat hore