Rada školy

Školský rok 2022/2023

Vážení rodičia a študenti, oznamujeme Vám výsledky voľby zástupcov za rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotnícke škole, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, ktoré sa konali dňa 30. 9. 2022 na Plenárnom rodičovskom združení. Zvolený bol: Juraj Paška. 

Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2020-2024

PREDSEDA:
Mgr. Martina Lengvarská – pedagogický pracovník školy

PODPREDSEDA:
MUDr. Mária Plávková – pedagogický pracovník školy

ČLENOVIA:
Michal Paška – za ŽSK
PhDr. Silvia Pekarčíková – za ŽSK
Ing. Dalibor Fučík – za ŽSK
Ing. Katarína Gazdíková – za ŽSK
Zdena Fialová – nepedagogický pracovník školy
Juraj Paška – zástupca rodičov
Mgr. Iveta Demianová – zástupca rodičov
Bc. Stepan Kolos – zástupca rodičov
Michal Kubala – zástupca študentského parlamentu

Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy

Návrat hore