Koordinátor prevencie kriminality

Koordinátor prevencie kriminality

  • Všetky
  • Naše aktivity
Všetky
  • Všetky
  • Naše aktivity

Linky pomoci

Linky pomoci

Domáce násilie – kde hľadať pomoc

Riešenie šikanovania

Program prevencie šikanovania: Program prevencie šikanovania – Plán aktivít.pdf Prevencia šikanovania – prezentácia: Prevencia šikanovania na SŠ.pptx Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843, 031 01 Liptovský ...

Školský preventívny program

Školský preventívny program prevencie kriminality a sociálno patologických javov 2020 – 2025 PhDr. Jana Debnárová Koordinátor prevencie ŠKOLSKÝ PREVENTÍVNY PROGRAM PREVENCIE KRIMINALITY A SOCIÁLNO – ...

Realizačný tím

Školský tím prvého ročníka programu „Škola bez nenávisti“ PhDr. Jana Debnárová – koordinátor prevencie SPJ, koordinátor Škola bez nenávisti Mgr. Lýdia Švihrová – učiteľ, zástupca koordinátora Mgr. ...
Naše aktivity

Domáce násilie – prednáška

Dňa 21.12.2020 sme sa aj napriek vianočným prázdninám, my žiaci štvrtých ročníkov, v spolupráci s PhDr. Janou Debnárovou, zúčastnili online prednášky na tému „Domáce násilie“. Téma domáceho ...

Koordinátor prevencie kriminality

Koordinátorka prevencie kriminality: PhDr. Jana Debnárová Kontakt: janicadebnarova@gmail.com Kontaktný policajt OO PZ LM pre SZŠ Liptovský Mikuláš: práp. Martin Staroň – 0961 453 705 Obvodné ...

Naše aktivity

Prezentácia: Extrémizmus.pptx Paracetamolová výzva: Dokument.docx Prezentácia: Agresivita v škole.pptx Kriminalita v IT priestore Kyberšikana, tiež kybernetická šikana, počítačová šikana, online prenasledovanie je druh šikany, ktorý ...
Návrat hore