Výchovný poradca

Vysoké školy – možnosti ďalšieho štúdia

Gaudeamus 2020 – On-line prednáškové dni

www.gaudeamus-sk.sk

Vážení študenti,

Gaudeamus on-line prednáškové dni 2020 sú vo svojej polovici. 6 prednáškových dní bolo úspešne odvysielaných a ďalších 5 nás ešte čaká. Počas prvej polovice programu odvysielali 46 prednášok, ktoré sledovalo 16 000 divákov. Ak ste niektorú z už odvysielaných prednášok nestihli, na  webe a Youtube sú vám k dispozícii záznamy odvysielaných prednášok. Záznamy je možné kedykoľvek zhliadnuť na webe: https://gaudeamus.cz/e-roadshow/zaznamy-prednasek alebo Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUdCT3x4lPNRE9nukbDl7cA.

Teraz nás čaká séria ďalších troch prednáškových dní. Ďalšie Gaudeamus on-line prednáškové dni prebehnú v utorok 24.11. od 9:00, v stredu 25.11. od 9:35 a štvrtok 26.11. od 9:35. Na on-line prednáškových dňoch študenti získajú veľa aktuálnych informácií o ponuke štúdia po maturite, vysokých školách, fakultách, prijímacích skúškach aj ďalších možnostiach pre stredoškolákov a maturantov. Predstavíme si univerzity z Českej a Slovenskej republiky aj zaujímavé možnosti štúdia v Rakúsku, Austrálii, Veľkej Británii a Írsku.

Prednáškové dni sú na jeseň 2020 jednou z mála príležitostí ako získať aktuálne a overené informácie o ponuke štúdia po maturite.

Zoznam vysokých škôl na Slovensku

Verejné vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Štátne vysoké školy

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súkromné vysoké školy

Bratislavská vysoká škola práva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoké školy v ČR

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Návrat hore