Výchovný poradca

Aktuálne

POZVÁNKA NA DOD FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici organizuje dňa 8. februára 2023 Deň otvorených dverí. Plánujú dva vstupy o 9:00 a o 11:00.
https://fzszu.sk/
https://fzszu.sk/dod2023/

POZVÁNKA NA DOD SZU v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave organizuje dňa 9. februára 2023 Deň otvorených dverí (Limbova 14, Bratislava) – prvý vstup o 9:00 a druhý vstup o 12:00.
https://eszu.sk/den-otvorenych-dveri-szu/

POZVÁNKA NA DOD Katolíckej univerzity v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 8. februára 2023. Na začiatku bude spoločný program o 9:00 hod v Aule Jána Pavla II na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku.
Program v priestoroch Fakulty zdravotníctva (Námestie Andreja Hlinku 48, Ružomberok) začne o 11:00 hod. Čakajú Vás prezentácie jednotlivých študijných programov, prehliadka odborných učební, môžete sa porozprávať s vyučujúcimi, študentami aj s absolventmi.
https://www.ku.sk/studium-na-katolickej-univerzite/uchadzac-o-studium/den-otvorenych-dveri/den-otvorenych-dveri-fakulty-zdravotnictva.html

POZVÁNKA NA DOD Prešovskej univerzity v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove organizuje Deň otvorených dverí dňa 8. februára 2023 od 8:000- 13:00 (budova VŠA, Ul. 17. Novembra, Prešov)
https://www.unipo.sk/dod/

POZVÁNKA NA DOD Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne

Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne organizuje Deň otvorených dverí FI MU 3. februára 2023.
https://www.fi.muni.cz
https://www.sciam.cz/cz/clanky/eventy/fakulta-informatiky-masarykovy-univerzity-3.html

POZVÁNKA NA DOD JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine organizuje deň otvorených dverí 6. februára 2023 o 9:00 alebo 11:00 hod. Dozviete sa informácie o štúdiu, uvidíte fakultné priestory i pracoviská.
https://www.jfmed.uniba.sk/online-dod-jlf-uk/dod-jlf-uk-2023/

POZVÁNKA na DOD Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať 10. februára 2023 so začiatkom o 9:00 hod a o 11:00 hod. (prezenčne aj online) a o 13:00 hod. (len online).
https://www.fpharm.uniba.sk/dod/

PPOZVÁNKA NA DOD Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita a jej súčasti budú organizovať v nasledovných týždňoch dni otvorených dverí, kde môžu naši budúci študenti získať dôležité informácie k ich štúdiu.

DOD Fakulta prírodných vied

DÁTUM: 2. február 2023
ZAČIATOK: 9:00
MIESTO: laboratóriá Fakulty prírodných vied, obec Špačince
Viac informácií nájdeš TU.

DOD Fakulta zdravotníckych vied

DÁTUM: 7. február 2023
ZAČIATOK: 9:00
MIESTO: Budova FZV UCM, Rázusova 14, Piešťany
Viac informácií nájdeš TU.

DOD Fakulta sociálnych vied

DÁTUM: 7. február 2023
ZAČIATOK: 9:30
MIESTO: Aula Jozefa Matúša, 4/A Bučianska ulica
Viac informácií nájdeš TU.

DOD Filozofická fakulta

DÁTUM: 8. február 2023
ZAČIATOK: 9:00 – 12:00
MIESTO: Hlavná budova UCM, Nám. J. Herdu 2, S.01
Viac informácií nájdeš TU.

DOD Fakulty masmediálnej komunikácie

DÁTUM: 10. február 2023
ZAČIATOK: 10:00
MIESTO: Aula Jozefa Matúša, 4/A Bučianska ulica
Viac informácií nájdeš TU.

POZVÁNKA NA DOD Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Deň otvorených dverí FMK sa uskutoční 10. februára 2023 o 10:00. Študenti môžu prísť osobne alebo si ho vychutnať ONLINE z pohodlia domova. Event bude trvať približne 80 minút a bude naživo streamovaný aj na stránke fmk.sk alebo nafmkjemidobre.sk

POZVÁNKA NA DOD Materálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

Deň otvorených dverí MTF STU so sídlom v Trnave sa uskutoční 16. februára 2023 prezenčne v priestoroch fakulty (adresa: J. Bottu 25, 917 08 Trnava). Účastníci dostanú potvrdenie o návšteve.
https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/pozvanka.html?page_id=14094&sender_campaign=eg8or6&sender_ctype=email&sender_customer=qj2GkK0&utm_campaign=DE%C5%87+OTVOREN%C3%9DCH+DVER%C3%8D+1622023&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/
Fakulta športu ponúka štyri študijné programy

  • učiteľstvo telesnej výchovy
  • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
  • šport pre zdravie
  • špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
Návrat hore