Dôležité oznamy

Dôležité

MATURITNÁ SKÚŠKA 2024

Základné informácie pre maturantov EČ a PFIČ – EČ a PFIČ.pptx Špecifikácia testu – cudzí jazyk – Specifikacia_testu_B2_MS_2023_2024_web_final.pdf Špecifikácia testu – vyučovací jazyk – Specifikacia_testu_VUJ_MS_2023_2024_web_final.pdf ...

V priestoroch školy poskytujeme aj profesionálne masáže.

Aktuality

Novinky

Múzeum Janka Kráľa

Dňa 22. 3. 2024 sa žiaci I. PSA, I. PSB zúčastnili exkurzie v Múzeu Janka Kráľa. Expozícia „Mikulášska mučiareň“ bola verejnosti sprístupnená v decembri 1999 v ...
Novinky

Exkurzia na dialýze v LNsP v Liptovskom Mikuláši

Dňa 18. 3. 2024 študenti zo IV.PSB absolvovali exkurziu na dialyzačnom pracovisku v LNsP. Ako sa vysporiadať s ochorením? Aké opatrenia musí dodržiavať pacient na dialýze? Aké ...
Novinky

Beseda s lektorkou z Múzea Janka Kráľa

„Dnešná beseda bola jedna z najzaujímavejších besied, ktorých som sa zúčastnila. Pani múzejná pedagogička pútavo rozprávala o vzniku a histórii knižnice. Dozvedela som sa veľa ...
Novinky

Projekt Zdravie nás baví 2

Aj v tomto školskom roku žiaci študijného odboru praktická sestra a masér pod vedením odborných vyučujúcich navštevujú žiakov základných škôl v regióne Liptovský Mikuláš a Ružomberok a realizujú projekt Zdravie ...
Novinky

Aj učitelia sa vzdelávali

V rámci aktualizačného vzdelávania sa naši učitelia vzdelávali, prezenčne aj online, na dnes tak  žiadúcu tému inklúzie:  ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PEDAGÓGA  A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V ...
Novinky

Exkurzia v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch

V dňoch 12. 3. a 13. 3. 2024 sme sa s našimi odbornými učiteľkami zúčastnili exkurzie v psychiatrickej liečebni. Táto liečebňa sa od svojho vzniku neustále modernizuje, aby ...
Návrat hore