Výchovný koncert

Dňa 20. 5. 2024 sme sa (I., II. a III. roč.) stretli v telocvični, kde sme si vypočuli rôzne názory na problémy v súčasnej dobe. Už veľakrát sme počúvali rôzne myšlienky a názory na výchovných koncertoch, pravdou však je, že každý jeden nám vsunul do hlavy nejakú myšlienku a to nechýbalo ani na tomto výchovnom koncerte.

Koncert nás zabavil a zaujal. Ja  osobne si myslím, že o problémoch a témach, ktoré sa týkajú súčasnej doby, by sa malo viac rozprávať, aj keď veľa ľudí sa častokrát bojí vyjadriť svoj názor na niektoré témy. Preto sa veľakrát obklopujú falošnými ľuďmi a riešia svoje problémy úplne nesprávne. Myšlienky a názory, ktoré sme na koncerte počuli mali pre nás veľký význam. 

Jednou z tém bol aj príbeh  Romana, 15-ročného chlapca, ktorý spáchal na vlastnej škole samovraždu, pretože sa cítil byť sám. Nikto tu nemusí byť sám, dôležité je komunikovať a snažiť sa porozumieť, prečo niekto iný má daný názor. Každý ma právo na vlastný názor a je fajn, keď vieme rôznorodosť svojich názorov navzájom pochopiť.

A. Kolenčíková, III.PSA

Návrat hore