Koordinátor školského parlamentu

Výbor Školského parlamentu

III.ZuA   Michal Kubala – predseda

III.PSA   Marianna Zahradníková – podpredseda

III.PSA   Alica Hatalová

III.PSB   Radoslav Chovanec

II.M        Barbora Citriaková

II.PSB     Sára Priesolová

II.PSB     Laura Stašáková

II.ZuA     Simona Luptáková

I.PSA      Nina Kasanická

I.PSA      Karin Klimeková

I.PSB      Lea-Viktória Bobuľová

I.PSB      Yelyzaveta Tomilovych

Mgr. Daniela Tajátová – koordinátor ŠP

Kabinet OŠE

Tešíme sa na spoluprácu !

Návrat hore