Rada školy

Členovia rady školy

Predseda rady školy
Mgr. Martina Lengvarská – pedagogický pracovník školy

Podpredseda rady školy:
MUDr. Mária Plávková – pedagogický pracovník školy

Členovia rady:
Michal Paška – za ŽSK
PhDr. Silvia Pekarčíková – za ŽSK
Ing. Dalibor Fučík – za ŽSK
Ing. Katarína Gazdíková – za ŽSK
Zdena Fialová – nepedagogický pracovník školy
Juraj Paška – zástupca rodičov
Mgr. Iveta Demianová – zástupca rodičov
Bc. Stepan Kolos – zástupca rodičov
Michal Kubala – zástupca študentského parlamentu

Návrat hore