Rada školy

Členovia rady školy

Predseda rady školyMgr. Martina Lengvarská – pedagogický pracovník školy Podpredseda rady školy:MUDr. Mária Plávková – pedagogický pracovník školy Členovia rady:Michal Paška – za ŽSKPhDr. Silvia Pekarčíková …

Čítajte viac

Štatút

ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení …

Čítajte viac

Školský rok 2022/2023

Vážení rodičia a študenti, oznamujeme Vám výsledky voľby zástupcov za rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotnícke škole, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, ktoré sa konali …

Čítajte viac
Scroll to Top