MATURITNÁ SKÚŠKA 2024

Základné informácie pre maturantov

EČ a PFIČ – EČ a PFIČ.pptx

Špecifikácia testu – cudzí jazyk – Specifikacia_testu_B2_MS_2023_2024_web_final.pdf

Špecifikácia testu – vyučovací jazyk – Specifikacia_testu_VUJ_MS_2023_2024_web_final.pdf

Pokyny k vyplňovaniu maturitných testov 2024.pdf

Legislatíva

MS na SZŠ LM – legislatíva v skratke (zobraziť MS 2024 – SZŠ)

MS na SZŠ LM – termíny (zobraziť Termíny MS 2024 – SZŠ)

Usmernenie k zverejňovaniu zadaní a maturitných tém.pdf

Návrat hore