MATURITNÁ SKÚŠKA 2023

Základné informácie pre maturantov

Vstupné informácie k MS – Organizácia MS 2023.xlsx

EČ a PFIČ – Prezentácia.pptx

Špecifikácia testu – cudzí jazyk – B1_MS_2022-23.pdf

Špecifikácia testu – vyučovací jazyk – VUJ_MS_2022-23.pdf

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov.pdf

Legislatíva

MS 2023 – Základné informácie
https://www2.nucem.sk/dl/5353/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202023.pdf

MS na SZŠ LM – legislatíva v skratke (zobraziť MS 2023 – SZŠ)

MS na SZŠ LM – termíny (zobraziť Termíny MS 2023 – SZŠ)

Usmernenie k zverejňovaniu zadaní a maturitných tém
https://www2.nucem.sk/dl/5397/Usmernenie_k_zverejnovania_maturitnych_zadani_M%C5%A0VVa%C5%A0.pdf

Návrat hore