Zlatý masér 2023 – 1. miesto našich masérov v kategórii KREATÍV

Dňa 19. 10. 2023 sa žiaci 3. ročníka odboru masér  – Sandra Bystričanová, Benjamín Čanaky, Lukáš Sokol, Denis Poliak a Viktória Pavlíková zúčastnli 8. ročníka medzinárodnej súťaže žiakov stredných škôl v masérskych vedomosiach „Zlatý masér 2023“ v Klimkoviciach. Organizátorom súťaže je Stredné odborné učilište DAKOL, s.r.o v spolupráci s generálnym partnerom Sanatória Klimkovice.

Tejto prehliadky masérskeho umenia žiakov sa zúčastnilo 15 škôl zo Slovenska a Českej republiky. Napriek tomu, že konkurencia bola veľká a veľmi dobre pripravená, sa našim žiakom darilo na výbornú.

V kategórii Kreative obsadili nádherné 1. miesto, za čo im patrí veľká gratulácia. Žiaci si tak okrem diplomu aj vecných cien odniesli neoceniteľné skúsenosti, načerpali inšpiráciu a získali množstvo zážitkov.

Žiakom patrí veľké poďakovanie za odhodlanie súťažiť, ich svedomitú prípravu počas uplynulého mesiaca a samozrejme, za perfektný výkon a predvedenie naučench zostáv športovej masáže.

Za výbornú reprezentáciu školy a samozrejme k nádhernému umiestneniu blahoželáme.

Mgr. Radka Jirásková a Mgr. Martina Zárubová

Návrat hore