ŽIACI III. ZUA REALIZUJÚ PREVENTÍVNY PROGRAM ZDRAVÉ ZUBY V ZŠ BOBROVEC

Naši tretiaci v študijnom odbore zubný asistent začali opäť v tomto školskom roku realizovať preventívny program Zdravé zuby v dňoch 12.1.2023 a 19.1.2023 v ZŠ v Bobrovci na celom prvom stupni základnej školy. V priebehu prvého  stretnutia naši zubní asistenti naučili žiakov ako vyzerá správna a nesprávna zubná kefka, anatómiu zuba hravou formou.  Počas druhého stretnutia vysvetlili žiakom ako vzniká zubný kaz, prevenciu jeho vzniku a význam fluoridácie. Neoddeliteľnou súčasťou programu bol aj praktický nácvik správnej techniky čistenia zubov.  Na každé stretnutie mali naši tretiaci pripravené kreatívne pomôcky, obrázky, diplomy.

Bc. Mgr. Renáta Bačkorová

Scroll to Top