ŽIACI III. ZUA REALIZUJÚ PREVENTÍVNY PROGRAM ZDRAVÉ ZUBY V ZŠ BOBROVEC

Naši tretiaci v študijnom odbore zubný asistent začali opäť v tomto školskom roku realizovať preventívny program Zdravé zuby v dňoch 12.1.2023 a 19.1.2023 v ZŠ v Bobrovci na celom prvom stupni základnej školy. V priebehu prvého  stretnutia naši zubní asistenti naučili žiakov ako vyzerá správna a nesprávna zubná kefka, anatómiu zuba hravou formou.  Počas druhého stretnutia vysvetlili žiakom ako vzniká zubný kaz, prevenciu jeho vzniku a význam fluoridácie. Neoddeliteľnou súčasťou programu bol aj praktický nácvik správnej techniky čistenia zubov.  Na každé stretnutie mali naši tretiaci pripravené kreatívne pomôcky, obrázky, diplomy.

Bc. Mgr. Renáta Bačkorová

Návrat hore