Zdravotnícky dozor v CVČ

Dňa 25. 6. 2024 sme sa ako zdravotnícky dozor zúčastnili 29. ročníka Behu olympijského dňa v Centre voľného času v  Liptovskom Mikuláši. Táto olympiáda bola pre predškolákov, žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy a žiakov príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Beh prebiehal na atletickom štadióne CVČ. Počas celej olympiády sa vyskytol len jeden úraz.

Simona Vendrinská a Zacharíáš Maťovčík, III.PSB

Návrat hore