Zbierka „MODRÝ GOMBÍK“

Stovky miliónov detí na svete hladujú. Táto zbierka je venovaná práve týmto deťom.

Dňa 16. 5. 2024 vykonávali naši žiaci zbierku v pešej zóne mesta v dvoch skupinách. Zúčastnili sa jej žiačky Vojtková Sofia, Tabačárová Dominika (II.ZuA) a Kotlárová Ľubica, Karasová Ema (II.PSB). Dievčatá vykonávali svoju úlohu vzorne a s nadšením urobiť niečo v prospech hladujúcich detí.

Výnos zbierky bol 60 € a bol primeraný 2 skupinám  a časovému rozmedziu vykonávanej zbierky. Ďakujeme.

                                                                                         PhDr. H. Straková

Návrat hore