Zbierka „Hodina deťom“

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov na pomoc matkám a deťom v jednorodičovských rodinách na Slovensku. Každý rok naša škola v rámci dobrovoľníctva podnecuje žiakov k dobročinnosti a pomoci deťom a rodinám počas zbierky.

24. ročníka tejto zbierky sa v utorok 21. marca 2023 zúčastnilo 10 žiakov prvých a druhých ročníkov.

Žiaci spolu vyzbierali: 380,70 €

1. skupina: II.PSB: Hlavnová Sára, Husarčíková Natália – 48,49 €

2. skupina : II.ZuA: Mičová Sára, Maďarová Rebeka – 136,94 € – najvyšší výnos!

3. skupina: I.PSA: Struhárová Miriam, Hollá Lenka – 76,60 €

4. skupina: I.PSB: Beláčiková Emma, Kuzmová Adriana – 68,95 €

5. skupina: I.PSB: Kuloštiaková Viktória, Tara Uzoma Nana – 49,72 €

Žiakom patrí poďakovanie za účasť na aktivite školy a pomoc rodinám.

PhDr. Straková Helena

Návrat hore