Zapájame sa k celoslovenskej zbierke núdznym a recyklácii šatstva, hračiek, obuvi, posteľnej bielizne s názvom „Pomáhaj a recykluj.“

Cieľom akcie je naučiť mladých ľudí ako sa správať k našej planéte, ale taktiež k pomoci druhým.

Priblíženie zbierky: Komu zbierka pomôže?

OZ Posuň TO pomáha rodinám alebo jednotlivcom, ale taktiež spolupracuje s rôznymi charitami na Slovensku. Diecézna charita Martin, Diecézna charita Žilina, Komunitné centrum Chmeľov a iné.

Čo s oblečením, ktoré sa nevyužije?

Každá zbierka sa vytriedi do dvoch kategórií,
1.) Oblečenie vhodné na darovanie. 2.) Oblečenie ktoré nenašlo svoje využitie poputuje na recykláciu.

Kedy zbierku organizujeme?

Na našej SZŠ je to termín od 14. 3. do 22. 4. vrátane tohto dňa.
V pondelok 24. 4. sumarizujeme a pripravujeme krabice a vrecia zo zbierky na odvoz, po ktoré si prídu z OZ.

Veci môžete nosiť od 14. 3. ku vrátnici , potom ich odložím na uskladnenie do doby odvozu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispejú nejakými vecami a tak pomôžu iným ľuďom a planéte.

PhDr. Helena Straková – koordinátor zbierky

Návrat hore