Workshop Curaprox

Dňa 24.11.2023 zavítal do priestorov našej školy tím školiteľov z Curaprox-u. Bol to celodenný workshop pre žiakov štvrtého ročníka v študijnom odbore zubný asistent. Odborné školenie bolo zamerané na rôzne témy a to so zameraním na zloženie zubných pást, starostlivosť o dutinu ústnu s implantátmi, čelustnoortopedickým aparátom, starostlivosť o zubné náhrady.

Celý deň bol sprevádzaný motivačnou atmosférou najmä vtedy, keď sme sa z teoretickej časti presunuli na tú praktickú. Rozdelení sme boli do skupín, pričom v každej skupine sa nám venoval skúsený člen tímu. Cieľom rozdelenia do skupín bol individuálny nácvik čistenia zubov s každou pomôckou za pomoci vedúceho skupiny. Podľa štatistického prieskumu až 82,5% ľudí nevie, ako má správna hygiena zubov vyzerať a aké pomôcky sú nevyhnutné. Po absolvovaní worshopu sme každý z nás dostal balíček pomôcok ústnej hygieny.

V mene celej triedy IV. ZuA ďakujem, že som dostala možnosť byť súčasťou tohto dňa.

                                                                                                             Lívia Furcoňová, IV. ZuA

Návrat hore