Vystúpenie FS Ďumbier

Dňa 23. 6. 2023 sa študenti prvých ročníkov zúčastnili netradičného vystúpenia folklórneho súboru Ďumbier. Klasické tanečné a hudobné vystúpenie bolo doplnené scénickými vstupmi vnímania dnešnej doby mladých ľudí. Zo spoločnosti sa vytráca osobná komunikácia. Čas strávený s blízkymi nahrádzame komunikáciou cez sociálne siete. Je až alarmujúce uvedomenie si nezáujmu ľudí o dianie vo vlastnej rodine…

Návrat hore