Vyhodnotenie súťaže „Najkrajší jarný veniec“

Členovia školského parlamentu zorganizovali na našej škole súťaž, ktorej cieľom bolo skrášliť dvere tried tradično-netradičnými jarnými vencami. Študenti zo všetkých odborov denného štúdia dostali za úlohu urobiť „jarný veniec“ a umiestniť ho z vonkajšej strany na dvere svojich kmeňových tried.

Študenti zvládli túto úlohu na výbornú. Ich „výtvory“ boli naozaj kreatívne a hodnotitelia, ktorými boli sledovatelia Instagramu školského parlamentu szslm_parlament, mali naozaj ťažkú úlohu vybrať a označiť ten najkrajší.

Po podrobnom a náročnom sčítaní hlasov boli výsledky nasledovné:

  1. miesto: II.PSA  (191 hlasov)
  2. miesto: III.PSB  (52 hlasov)
  3. miesto: IV.M     (48 hlasov)

Trieda II.PSA, ktorá vyhrala bola odmenená diplomom a zvýrazňovačmi 😊

Za ŠP môžem povedať, že som veľmi rád, že táto súťaž študentov zaujala a že sa s radosťou „vrhli“ do tejto úlohy a…už teraz sa teším na ďalšiu aktivitu.

Za ŠP Michal Kubala, III.ZuA

Návrat hore