VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL

„Čítanie kníh ti otvára dvere do nekonečných svetov plných dobrodružstiev, tajomstiev a vedomostí. Každá stránka knižky ti ponúka príležitosť stať sa časťou príbehu, objavovať nové krajiny a stretnúť fascinujúce postavy.“ (Lucia Barmošová)

Podobne ako minulý rok, aj tento rok sa v priebehu mesiaca marec žiaci našej školy zapojili do súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorej cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o čítanie kníh a tvorivé písanie ako dôležitý prostriedok osobnostného rozvoja. Úlohou súťažiacich bolo napísať príspevok o knihe, ktorú prečítali (prečo si ju vybrali, čo im priniesla…), prípadne mohli súťažiaci napísať vlastný príbeh, a hrať tak o množstvo skvelých cien.

Aj napriek tomu, že žijeme v digitálnom veku, naši študenti siahajú po knihách a mnohí z nich veľmi radi čítajú.

Veríme, že správnou inšpiráciou ešte viac prehĺbime v študentoch pozitívny vzťah k čítaniu a k písaniu. PRÍBEHY KNÍH PREDSA OŽÍVAJÚ AJ V DIGITÁLNEJ DOBE.

                                                                                                                               vyučujúce SJL

Návrat hore