Vlhká terapia

Dňa 30. 3. 2023 sme sa v rámci predmetu ošetrovateľské techniky zúčastnili na prednáške o vlhkej terapii. Prednášku viedla pani učiteľka Mgr. Zuzana Danišová.

Na prednáške nám bola vysvetlená starostlivosť o už vzniknutý dekubit. Boli nám ukázané rôzne pomôcky na liečenie dekubitov. Táto prednáška sa skladala z teoretickej časti, v ktorej nám pani učiteľka vysvetľovala, ako sa jednotlivé pomôcky používajú, a z praktickej časti, kde sme si mohli vyskúšať samotnú aplikáciu daných produktov.

Osobne som veľmi rád, že sme mali túto prednášku, pretože nám otvorila nové možnosti využitia produktov v praxi.

Zachariáš Maťovčík, II.PSB

Návrat hore