Vianočné balíčky pre klientov Domova sociálnych služieb SČK v Liptovskom Hrádku

Predvianočné obdobie sa na našej škole nesie v znamení dobročinnosti, štedrosti a pozornosti.
Po vyhlásení zbierky pre klientov DSS SČK sa do vyhradenej krabice nahromadilo množstvo
pozorností a dobrôt pre seniorov.
Z toho sme vytvorili balíčky, ktoré sme osobne odovzdali klientom v DSS 15. 12. 2022
s krátkym programom a vianočným koledovaním. Bolo to milé stretnutie, ktoré aj starkým, aj
našim žiakom zanechalo dojemné zážitky.
Veríme, že v novom roku 2023 zopakujeme takéto stretnutia a že naši dobrovoľníci budú
prinášať radosť a pozornosť po dlhom covidovom období.

Spracovala za ŠO SČK: PhDr. Helena Straková

Návrat hore