VEĽTRH PRÁCE V ZDRAVOTNÍCTVE V MARTINE

Dňa 22. 02. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka z odboru praktických sestier v sprievode     Mgr. Ivety Jančuškovej zúčastnili na Veľtrhu práce v zdravotníctve v Martine, ktorý sa konal v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty.

V rámci veľtrhu vystavovali viaceré nemocnice zo Slovenska, aj z Českej republiky a naši žiaci mali možnosť položiť otázky, ktoré ich zaujímali, či sa to týkalo možnosti zamestnať sa, podmienok na prípadnú prácu a súčasné externé štúdium, mohli si rozšíriť obzory, čo ktorí zamestnávatelia ponúkajú. V rámci veľtrhu bola aj ponuka workshopov – ošetrovanie stómií, laparoskopické simulátory, chirurgické šitie. V aule prebiehala diskusia s generálnymi partnermi, v ktorej sa venovali aktuálnym otázkam zdravotníctva.

                                                       Mgr. Iveta Jančušková

Návrat hore