Veľká návšteva malých druhákov z Evanjelickej základnej školy J. Janošku

Aj v tomto školskom roku naši žiaci štvrtého ročníka v študijnom odbore zubný asistent začali realizovať preventívny program Zdravé zuby na základných školách. Opäť sme zavítali na EZŠ J. Janošku v Liptovskom Mikuláši. Preventívny program sa realizoval v dvoch stretnutiach, kde sa žiaci celého prvého stupňa ZŠ oboznámili s anatómiou zuba, stavbou zubnej kefky, vznikom zubného kazu a správnej výžive a význame fluoridácie.

Avšak nastala plánovaná zmena a žiaci z dvoch tried druhého ročníka ZŠ nás navštívili v našej škole. Tu mali prezentované ukážky vzniku zubného kazu a správnu výživu pre naše zuby. Nezabudli sme ani na fluoridáciu. Malí návštevníci sa potom oboznámili s našimi zubnými ambulanciami, inštrumentáriom, videli prípravu odtlačkových hmôt a mali možnosť chytiť si niektoré nástroje do vlastných rúk. Návšteva  našej školy ich nadchla, mali veľa otázok a mnohí z nich si už našli svoje budúce povolanie. Ako prejav vďaky malí druháci pre nás namaľovali ,,zúbkové“ obrazy s vlastnoručnými podpismi.

   Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore