VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2023

Do kampane Valentínska kvapka krvi 2023 sa na našej škole v mesiacoch február a marec zapojili viacerí žiaci tretích a štvrtých ročníkov.

Po vstupných vyšetreniach darovalo krv 11 žiakov z týchto tried:

IV.PS:  Likavčanová Sára, Mráziková Laura, Paľáková Jana

IV.M : Feketíková Lenka

IV.ZuA: Vaščáková Ema

III. PSA: Vyšná Dominika, Lazoňová Vanesa, Makáčeková Timea

III.M: Fulla Lukáš

III.PSB: Chovanec Radoslav, Stašová Bianka

Našim darcom patrí veľké poďakovanie aj za všetkých chorých, ktorým táto vzácna životodarná tekutina pomohla.       

                                            PhDr. Helena Straková

Návrat hore