Ukončenie štúdia I.OO

V pondelok 26. 6. 2023 sme sa rozlúčili s absolventami experimentálneho odboru odborný opatrovateľ. Poslednýkrát prešli bránami našej školy, aby si pred zrakmi svojich učiteľov, mentorov a Ing. Moniky Blaščíkovej MBA z VÚC Žilina – odboru sociálnych vecí slávnostne prevzali záverečné vysvedčenie. Veríme, že nadobudnuté vedomosti zúročia na svojich pracoviskách.

Mgr. Martina Labovská

Návrat hore