UKÁŽKY PRVEJ POMOCI PRE DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

„Smieme byť takí, akými sme – avšak takí, aby sme vedeli žiť so sebou samými, s druhými ľuďmi, bez toho, aby sme ubližovali, poškodzovali a naďalej zostali súčasťou spoločnosti, ktorá žije v súlade s prírodou.“ (Prucha, 2009)

„Aj my chceme byť záchranári“ – hovorili mi deti so Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne, keď sme sa stretli v obci. Tak vznikla myšlienka zrealizovať ukážky prvej pomoci pre deti s mentálnym postihnutím spôsobom primeraným ich mentálnemu postihnutiu.
Vybrané žiačky z III.PSB Sofia Anna Dudášiková, Dorotka Hrbčeková a PhDr. Jana Debnárová ukázali žiakom, ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomenej ruke, zástave srdca, krvácaní z nosa…. Žiaci si mohli vyskúšať masáž srdca, meranie tlaku, popočúvať si, aký zvuk má tlčúce srdce, či ako správne držať nos, keď krváca.

Atmosféra bola priateľská, deti sa snažili a boli šťastné, keď na záver dostali diplom záchranára s menom. Je dôležité pretrhnúť bariéry neznalosti o živote mentálne postihnutých a poukázať na spoločnú existenciu zdravotne znevýhodneného žiaka so žiakom zdravým.  

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                                   PhDr. Jana Debnárová

Návrat hore