Učebnica anglického jazyka pre 1. ročník – ÚHRADA

Oznam pre žiakov 1. ročníka, ktorí boli prijatí na štúdium v prijímacom konaní v mesiaci máj 2023.

Žiadame vás o úhradu sumy 36,10 eur za učebnicu a pracovný zošit anglického jazyka Headway

pre-intermediate 5th edition poukázaním na účet školy najneskôr do 12. 09. 2023. Žiak dostane učebnicu až po poukázaní sumy na účet. Učebnica i pracovný zošit ostávajú v osobnom vlastníctve žiaka.

Ďakujeme.

Učebnicu a pracovný zošit si žiaci vyzdvihnú proti podpisu u pani asistentky Ľubice Veselovskej v kancelárii č. dverí 1.56 (prízemie vľavo).

Číslo účtu:                    SK91 8180 0000 0070 0048 0683

Suma:                          36,10 eur

Variabilný symbol:        2023

Poznámka pre prijímateľa (POVINNÉ)*: ANJ, trieda, meno, priezvisko.

*Príklad: ANJ, I. M, Jozef Polienko

Návrat hore