SZŠ LM vyhlasuje 2.kolo prijímacích skúšok pre externé štúdium

  • v štud. odbor  masér 5370 N – dvojročné pomaturitné štúdium
  • v učeb. odbore sanitár 5371 H – jednoročné štúdium
  • v učeb. odbore odborný opatrovateľ 5364 H – jednoročné štúdium

Termín podania prihlášky –  do 31. 07. 2023

Podmienky prijímacieho konania ostávajú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.

Návrat hore