Svetový deň ústneho zdravia

Dňa 20.3.2023 sa konal Svetový deň ústneho zdravia. Študentka triedy III. ZuA, Sára Riegelová, nás informovala o prevencii ústneho zdravia v školskom rozhlase.

Pod odborným vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Adamčíkovej zostavili pár zásad zdravého úsmevu. Ako trieda II. ZuA sme vytvorili nástenku na pripomenutie si tohto významného dňa pre nás všetkých. Inšpiráciu nám poskytla pani učiteľka Mgr. Ivana Bestvinová. Každoročne sa celý svet spája v myšlienke prevencie ochorení ústnej dutiny, ktoré postihujú milióny ľudí a ovplyvňujú nie len ústne, ale aj celkové zdravie. Je dôležité, aby sa každý z nás staral o svoje ústne zdravie.

Miroslava Dorčiaková, Lucia Žilincová, II.ZuA

Návrat hore