Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň, známy ako Svetový deň boja proti ochoreniu AIDS, sme si pripomenuli aj na našej škole. Krátky rozhlasový vstup zdôraznil dôležitosť tejto témy. Mysleli sme nielen na tých, ktorí bojovali a bojujú s AIDS, ale aj na tých, ktorých snahou je „dosiahnuť“ svet bez tejto choroby.  Tiež sme sa venovali téme prevencie, keďže ona je kľúčom k boju proti tomuto ochoreniu.

Medzinárodným symbolom AIDS sú červené stužky. Na znak empatie a úcty k chorým na AIDS členovia školského parlamentu rozdali všetkým našim žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom červené stužky.

Lea Vollmannová, II. PSB

Návrat hore