Denné štúdium – Zubný asistent

forma štúdia: denné štúdium
kód štúdia: 5358 M

V študijnom odbore zubný asistent otvárame jednu triedu. Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou.

V prvom a druhom ročníku sa štúdium síce sústreďuje na teoretickú prípravu, ale žiaci sa už od prvého ročníka pripravujú na svoje budúce povolanie aj prakticky, v troch odborných učebniach, ktoré  imitujú prirodzené podmienky ambulancie zubného lekára. Učebne sú vďaka našim projektovým aktivitám vybavené najmodernejšími zdravotníckymi pomôckami. Tu, pri „ozajstnom“ zubnom kresle, sa žiaci naučia základné postupy asistovania zubnému lekárovi.

Takmer všetci žiaci sa nevedia dočkať tretieho ročníka, kedy začínajú realizovať odbornú klinickú prax na zubnom oddelení v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku a v súkromných ambulanciách zubných lekárov v Lipt. Mikuláši, Ružomberku, Lipt. Hrádku a Poprade.

V treťom ročníku chodia žiaci na prax každý týždeň, vždy na 1 deň. Na konci školského roka, v júni, majú mesačnú prax. Vtedy si môžu reálne vyskúšať prácu zubného asistenta v dopoludňajších, popoludňajších a tiež  v pohotovostných službách.

Štvrtáci chodia na prax 2-krát do týždňa.

Absolventi odboru sa uplatnia najmä v ambulanciách zubných lekárov, ale aj na zubných oddeleniach zdravotníckych zariadení. Odborná príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu, napr. v odbore dentálna hygiena, zubná technika.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu je absolvent pripravený:

  • asistovať zubnému lekárovi pri zubolekárskej starostlivosti,
  • podieľať sa na prevencii v ústnej dutine,
  • zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára,
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc.

V ambulanciách zubných lekárov i v nemocničnom prostredí prichádzajú žiaci už od začiatku praktického vyučovania do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na ich pomoc. Táto skúsenosť ich obohacuje aj po charakterovej stránke, majú v sebe veľkú dávku ľudskosti a empatie, sú ochotní pomáhať sebe navzájom, ale i svojmu okoliu. To všetko sa priaznivo odráža na celkovej atmosfére v  škole, kde riešime minimum výchovných problémov.

Návrat hore