Strom dobrovoľníctva

Školská organizácia SČK v rámci aktivít Mládeže SČK územného spolku Liptov pripravuje množstvo zbierok, aktivít a podujatí, do ktorých sa zapája veľa žiakov z tried. Aby všetci dobrovoľníci boli zviditeľnení, pripravili a inštalovali sme na prízemí v átriu STROM DOBROVOĽNÍCTVA s prehľadom aktivít jednotlivcov a tried. Doteraz to je okolo 80 dobrovoľníkov tento rok. Listy neschnú, sú zelené, a po spestrení fotografiami budú vhodnou pomôckou o práci našich žiakov v oblasti dobrovoľníctva a tiež príkladom pre spolužiakov.

Verím, že bude stále pestrejší a zelenší….

PhDr. Helena Straková

Návrat hore