Stretnutie žiakov s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Liptovskom Mikuláši

Na pozvanie predsedu ZO UNSS p. Ladislava Hamráka sa 6 žiačok našej školy z tried I.M: Nina Slanická, I.PSB: Adriana Kuzmová, Viktória Kuloštiaková, Emma Beláčiková, Alexandra Vrábelová, I.ZuA: Zoja Bulková zo ŠO SČK zúčastnilo 23. 3. 2023 schôdze členov Únie nevidiacich a slabozrakých v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši. Dozvedeli sme sa o činnosti Základnej organizácie UNSS v L. Mikuláši, o ich aktivitách počas roka a o mnohých zaujímavých informáciách pre žiakov o živote slabozrakých a nevidiacich.

Okrem školskej zbierky s názvom „Chceme byť očami nevidiacich“, ktorú robíme, chceme viac vedieť o práci s vodiacim psom cez prednášky a praktické ukážky priamo s jej členmi podľa dohody. Stretnutie bolo motivujúce a povzbudzujúce a tešíme sa na spoločné aktivity v oblasti dobrovoľníctva.

PhDr. Helena Straková

Návrat hore