Stretnutie s členmi z Únie nevidiacich a slabozrakých

Na pozvanie predsedu ZO UNSS p. Ladislava Hamráka sa 11. 4. 2024 dvaja žiaci z našej školy Veronika Hulejová a Adrián Červeň (I.PSB) zúčastnili na schôdzi členov Únie nevidiacich a slabozrakých v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši. Žiaci prispeli kultúrnym programom, spevom a hrou na klávesoch a porozprávali sa s členmi Základnej organizácie UNSS v L. Mikuláši o ich aktivitách počas roka. Mali tiež príležitosť vypočuť si mnoho zaujímavých príbehov zo života slabozrakých a nevidiacich.

Za našu SČK sme získali príspevok 60 eur pre Úniu nevidiacich od sponzorov z Ružomberka. Stretnutie bolo motivujúce a povzbudzujúce a tešíme sa na ďalšie spoločné  aktivity v oblasti dobrovoľníctva.

PhDr. Helena Straková

Návrat hore