Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 5.júna 2024  sme našim 98 absolventom zo študijných odborov praktická sestra, masér a zubný asistent odovzdali maturitné vysvedčenia. Slávnostného aktu sa zúčastnili – poslanec NR SR a ŽSK, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, poslanec ŽSK a člen rady školy  Michal Paška, predseda OZ pri SZŠ Juraj Paška a vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mária Boltižiarová. Program pripravili žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek Mgr.Veroniky Bobulovej a PhDr.Márie Madliakovej. Žiaci sa predstavili s nasledovnými vystúpeniami: skladbuExperience – Ludovico Einaudi, na husliach zahrala Karolína Chvojková z II. PSA a na klavíri ju doprevádzala Líza Tomilovych z II. PSB, tanec predviedli Natália Fialková z I.PSA a Dominika Smitková z tanečnej skupiny Freeze,krásne nám zaspievala absolventka IV. ZuA Lenka Banášová labutiu pieseň Hannah Montana – I’ll always remember you. O hodobný podmaz a celé ozvučenie  sa postaral, ako po všetky 4 roky štúdia, čerstvý absolvent zo IV.M Samuel Krajči. Za denné štúdium sa prihovorila a poďakovala učiteľom absolventka zo IV.ZuA Sára Riegelová a za externé pomaturitné štúdium Veronika Kubáňová. Celým programom sprevádzala žiačka II. ZuA Zuzana Matejčíková. V príhovoroch odzneli aj pekné odkazy pre abiturientov.

Pani riaditeľka Ing. Silvia Blcháčová im odkázala, aby boli aj v živote pozornými žiakmi, aby čo najmenej opakovali svoje chyby a každý  problém, s ktorým sa v živote stretnú, nech je pre nich novou výzvou, ktorá ich posunie ďalej, k splneniu ich sna. Pán poslanec NR SR a ŽSK a primátor mesta Ján Blcháč im povedal, že sú nenahraditeľní, pretože takého človeka, ktorý vykonáva prácu praktickej sestry, zubného asistenta či maséra nedokáže nahradiť žiadna mechanizácia. žiadny počítač, prístroj či stroj nenahradí ich šikovné ruky, vľúdnosť, milé slovo, empatiu a starostlivosť. Pani učiteľka PhDr. Helena Straková, ktorá je koordinátorkou školskej organizácie ČK sa im poďakovala za darcovstvo krvi a ocenila ich ochotu robiť niečo v prospech chorých a odkázaných na túto nenahraditeľnú tekutinu. 21 absolventov počas štúdia darovali krv a preto im odovzdala aj knižnú odmenu s ďakovným listom. Boli to : T. Makáčeková, A. Kolos, D. Vyšná, B. Stašová, R. Chovanec T. Hanusová, L. Fulla, L. Banášová, P. Blašková, V. Dermeková, M. Hyben, N. Košútová, M. Kubala, T. Madleňáková, R. Michalčíková, M. Poláčková, A. Šimková. Pán poslanec ŽSK a člen Rady školy Michal Paška im poprial úspech v ich náročnej práci.

26 abiturientom riaditeľka školy udelila pochvalu  za výborný prospech s priemerom 1,00 na maturitnom vysvedčení a 2 žiakom udelila ďakovný list. Všetkým absolventom OZ pri SZŠ odovzdalo pamätný list a mesto publikáciu od M. Rázusa  Argumenty, ktorej obsah je aktuálny aj v súčasnej dobe.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.

Návrat hore