Školský výlet I.PSA

Dňa 28. 6. 2023 sa žiaci I.PSA triedy zúčastnili výletu v Košiciach. Navštívili sme  oddelenie centrálnej sterilizácie v UNLP Košice. Previedla nás ním manažérka pre dennú smenu Mgr. Saraková, ktorá nám ukázala celé oddelenie, nečistú zónu, čistú zónu a sklad sterilných zdravotníckych pomôcok. Po exkurzii sme navštívili ZOO Košice. Domov sme sa vrátili plní dojmov.

Mgr. M. Klimantová

Návrat hore