Školský parlament nezaháľa a púšťa sa do projektu

V dňoch 24. – 25. februára 2023 sme sa aj my, zástupcovia školského parlamentu, zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny na udržanie a podporu školských parlamentov v Martine. Online stretnutia k danému projektu sa zúčastnila i naša koordinátorka ŠP p. učiteľka Daniela Tajátová.

Ako pracovná skupina sme rozoberali veľký projekt, o ktorom vám dáme podrobne vedieť v priebehu tohto školského roka a začiatkom budúceho školského roka. Hlavným cieľom projektu je podporiť udržateľnosť a rozvoj školských parlamentov na stredných školách. Čiastkové ciele sú: realizovať zvýšenie vzdelanostnej úrovne nových členov ŠP,  aplikovať získané poznatky pri realizácii aktivity, vytvoriť metodickú podporu rozvoja a udržateľnosti aktívneho fungovania ŠP a jej verejnú prezentáciu.

Naučili sme sa opäť mnoho užitočných a dôležitých vecí a sme radi, že sme mali príležitosť zúčastniť sa na tomto stretnutí.

Marianna Zahradníková, Alica Hatalová, III.PSA

Návrat hore