Školské kolo SOČ

Dňa 2.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojilo celkovo 8 žiakov so 7 prácami. Práce boli zaradené do súťažných odborov Problematika voľného času, Zdravotníctvo a farmakológia, Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba, Pedagogika, psychológia, sociológia.

Za triedu III. ZuA to boli žiačky Sára Riegelová s témou Individuálna prevencia v oblasti orálneho zdravia, a Rebeka Michalčíková s témou Mladí ľudia v dnešnej dobe a využitie voľného času. Z III. M súťažili žiaci : Ján Kollár s témou Wim Hoff a metódy dýchania, Oliver Šaláta s témou Street dance ako subkultúra, Simona Kordošová s témou Astrálne cestovanie a manifestácia. Triedu III.PSB reprezentovala Martina Michálková s témou Diabetická noha – liečba a prevencia. Poslednú tému mali žiačky IV. ZuA Naneta Blažeková a Lenka Némešová kde rozoberali problematiku Alkoholizmu. Práce boli veľmi zaujímavé, s vhodne vybranou témou a praktickým prínosom, ako aj pre našich žiakov, tak aj pre verejnosť.

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 24.2.2023 v Liptovskom Hrádku, postúpili: Sára Riegelová, Martina Michálková, Oliver Šaláta a Ján Kollár. Chcem sa veľmi pekne poďakovať žiakom  aj ich školiteľom za dobre odvedenú prácu, a úspešné ukončenie prác aj v neraz náročných podmienkach spolupráce. Veľmi rada by som poďakovala aj všetkým respondentom, ktorí sa zapojili do realizovaných prieskumov.


Riešiteľom držíme palce v ďalšom kole.

Metodik SOČ: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore